چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبه سال(سه‌شنبه شب) برگزار می‌شود و از دیرباز نزد مردم زنده نگهداشته شده است.
واژه چهاشنبه سوری از دو واژه چهارشنبه، نام یکی از روزهای هفته و سوری به معنی سرخ ساخته شده است. در این شب، پشته‌های بزرگی از هیمه را به آتش می‌کشند و شعله‌‌های آن را تا وقت پگاه و برآمدن خورشید، روشن و فروزان نگاه می‌دارند. این آتش را در آغاز شامگاه، روشن می‌کنند و از روی آن می‌پرند و در زمان پریدن می‌خوانند: «زردی من از تو ، سرخی تو از من». گفتن این جمله به این معناست که آتش، تمام رنگ‌پریدگی، زردی، بیماری و مشکلات را از آدمی بگیرد و به جای آن سرخی و گرمی و نیرو به او بدهد.
چهارشنبه‌سوری، جشنی نیست که وابسته به دین یا قومیت خاصی باشد. به همین دلیل جشنی ملی و نقطه‌ای مشترک برای همبستگی به شمار می‌رود. از همین زاویه، حکومت اسلامی ایران این جشن را تهدیدی علیه خود تلقی می‌کند و از ابتدای به قدرت رسیدن خود آن را ممنوع کرده است. این آئین ولی آنچنان نزد مردم ریشه‌دار است که هرساله با وجود ممنوعیت‌های مختلف برگزار می‌شود و امسال نیز چون همیشه اینگونه خواهد بود.
 

با همکاری

اسپانسرها

گروه راهبری

IN ASSOCIATION WITH

SPONSORS

STEERING COMMITTE

© Copyright ELDFESTEN
POWERED BY HIVA RELATIONS